fot. jkr-2009_2-PICT1828c_v2 (763×576) — copyright © by Jerzy Kruk
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.9× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Lythrum hyssopifolia (krwawnica wąskolistna)

on This page when logged in
you will see 2.9× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

03.10.2009, okol. Borzymowa (Niecka Połaniecka)
copyright © by Jerzy Kruk