takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Koeleria grandis Besser ex Gorski

strzęplica polska
Koeleria grandis Besser · Koeleria polonica Domin
na stronie — występowanie · znaleziska