atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Koeleria grandis Besser ex Gorski

strzęplica polska
Koeleria grandis Besser · Koeleria polonica Domin
Koeleria Koeleria Koeleria KoeleriaKoeleriastrzęplica sina (Koeleria glauca)strzęplica nadobna (Koeleria macrantha)
Koeleria grandis (strzęplica polska)
06.06.1951, Trawniki k. Lublina; copyright © by Jerzy Kruk XL
Koeleria grandis (strzęplica polska)
XL
Koeleria grandis (strzęplica polska)
XL
Koeleria grandis (strzęplica polska)
XL
Koeleria grandis (strzęplica polska)
XL
Koeleria grandis (strzęplica polska)
XL
Koeleria grandis (strzęplica polska)
XL
Koeleria grandis (strzęplica polska)
Koeleria grandis (strzęplica polska)
Koeleria grandis (strzęplica polska)
Koeleria grandis (strzęplica polska)
Koeleria grandis (strzęplica polska)
Koeleria grandis (strzęplica polska)
cechy diagnostyczne w kluczu:Koeleria (strzęplica)kl 6339

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 19510606.KRA234686.jkr - Koeleria grandis (strzęplica polska); Trawniki k. Lublina
510606-KRA234686
leg. Dominika Fijałowski
/Trawniki k. Lublina/ #4