atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris versicolor L. ‘Kermesina’ [🔉i·ris *]

kosaciec różnobarwny ‘Kermesina’