atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris tenax Dougl. ex Lindl. [🔉i·ris *]

kosaciec mocny
Iris Iris Iris IrisIriskosaciec strzechowaty (Iris tectorum)kosaciec różnobarwny (Iris versicolor)
🌱