takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Iris tenax Dougl. ex Lindl.

kosaciec mocny
na stronie — wymagania i uprawa