fot. bg-Galium_cracoviense_1 — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Galium cracoviense

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

27.05.2005, skałki wapienne na Górze Zamkowej w Olsztynie k. Częstochowy · copyright © by Błażej Gierczyk