atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Fraxinus dimorpha Coss. et Durieu

Fraxinus xanthoxyloides (G. Don) Wall. ex A. DC. var. dumosa hort.?