atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Euphyllophyta » Div.Pteridophyta » Equisetopsida+Psilotopsida » Cl.Equisetopsida » Ord.Equisetales » Fam.Equisetaceae » Equisetum »

Equisetum variegatum Schleich. [🔉 e·kwi·se·tum *]

skrzyp pstry
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Equisetum Equisetum Equisetum EquisetumEquisetumskrzyp Moora (Equisetum ×moorei)skrzyp polny (Equisetum arvense)
Equisetum variegatum
pędy zarodnionośne; 06.06.2004, Okolice Dąbrowy Górniczej; copyright © by Antoni Mielnikow
Equisetum variegatum
przekrój pędu
Equisetum variegatum (skrzyp pstry)
Equisetum variegatum (skrzyp pstry)
Equisetum variegatum (skrzyp pstry)
Equisetum variegatum (skrzyp pstry)
Equisetum variegatum (skrzyp pstry)
Equisetum variegatum (skrzyp pstry)
Equisetum variegatum (skrzyp pstry)
pokrój

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:Equisetum (skrzyp)kl 3412
Equisetum variegatum (skrzyp pstry)
przekrój przez dolną część pędu głównego
Wieloletnia bylina, zwykle przynajmniej łodygi zimozielone. Rośnie w kępach. Pędy płonne i zarodnikowe są jednakowe i wyrastają o tej samej porze.

Łodygi dość wiotkie, podnoszące się (5-)10-40 cm wysokości, cienkie (0.7) 1-1.5 (3) mm średnicy, nierozgałęzione lub jedynie skąpo w dole, bruzdowane z 2-10 (12) żebrami. Żebra na swoim grzebiecie z widocznym wklęsłym rowkiem, obrzeżonym przez niewysokie krzemionkowe brodawki.

Na przekroju poprzecznym łodygi centralny kanał powietrzny niezbyt szeroki, zajmuje 1/4-1/3 średnicy łodygi i jest ±tej wielkości co obwodowe kanały powietrzne.

Pochwy dzwonkowato rozszerzone, w dole łodygi często całe czarne, pośrodku i w górze łodygi zielone ale po bokach z czarnym pasem lub z czarnymi plamami, żebrowane, z wąskim rowkiem oddzielającym i dodatkowym widocznym rowkiem na grzbiecie żeberka pochwy. Ząbki pochwy trwałe (odpada nitkowaty wierzchołek), 1/2-1/3 długości pochwy, z widocznym środkowym rowkiem, prześwitująco, białawo błoniaste, tylko w środkowej części z czarną pręgą lub jedynie z czarnym trójkątem u podstawy ząbka, ostro lub tępo zakończone.

Kłos jajowaty do elipsoidalnego, 5-10 mm długości, szpiczasty. Kłosy pojawiają się od maja do września.Wieloletnia bylina, zwykle przynajmniej łodygi zimozielone. Rośnie w kępach. Pędy płonne i zarodnikowe są jednakowe i wyrastają o tej samej porze.

space

Na przekroju poprzecznym łodygi centralny kanał powietrzny niezbyt szeroki, zajmuje 1/4-1/3 średnicy łodygi i jest ±tej wielkości co obwodowe kanały powietrzne.

space

Kłos jajowaty do elipsoidalnego, 5-10 mm długości, szpiczasty. Kłosy pojawiają się od maja do września.

Pochwy dzwonkowato rozszerzone, w dole łodygi często całe czarne, pośrodku i w górze łodygi zielone ale po bokach z czarnym pasem lub z czarnymi plamami, żebrowane, z wąskim rowkiem oddzielającym i dodatkowym widocznym rowkiem na grzbiecie żeberka pochwy. Ząbki pochwy trwałe (odpada nitkowaty wierzchołek), 1/2-1/3 długości pochwy, z widocznym środkowym rowkiem, prześwitująco, białawo błoniaste, tylko w środkowej części z czarną pręgą lub jedynie z czarnym trójkątem u podstawy ząbka, ostro lub tępo zakończone.

Kłos jajowaty do elipsoidalnego, 5-10 mm długości, szpiczasty. Kłosy pojawiają się od maja do września.Pochwy dzwonkowato rozszerzone, w dole łodygi często całe czarne, pośrodku i w górze łodygi zielone ale po bokach z czarnym pasem lub z czarnymi plamami, żebrowane, z wąskim rowkiem oddzielającym i dodatkowym widocznym rowkiem na grzbiecie żeberka pochwy. Ząbki pochwy trwałe (odpada nitkowaty wierzchołek), 1/2-1/3 długości pochwy, z widocznym środkowym rowkiem, prześwitująco, białawo błoniaste, tylko w środkowej części z czarną pręgą lub jedynie z czarnym trójkątem u podstawy ząbka, ostro lub tępo zakończone.

space

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie
o mapie
Do 2014r. gatunek znajdował się pod ochroną ścisłą. Teraz nie podlega ochronie, jako że ma stosunkowo dużą liczbę stanowisk.
Equisetum variegatum (skrzyp pstry)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Equisetum variegatum (skrzyp pstry)
Nieczęsty. Głównie na południu Polski.

Występuje na podmokłych łąkach, źródliskach, mokrych piaskach, skarpach, jako roślina pionierska na rzecznych łachach. Preferuje wilgotne gleby zasobne w humus, zasadowe lub obojętne. Światłolubna i stosunkowo ciepłolubna.

Z uwagi na przywiązanie do siedlisk będących przedmiotem melioracji odwadniających, jest gatunkiem zagrożonym. Nieczęsty. Głównie na południu Polski.

space

Z uwagi na przywiązanie do siedlisk będących przedmiotem melioracji odwadniających, jest gatunkiem zagrożonym.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080604.93.js - Equisetum variegatum (skrzyp pstry); Ogród Botaniczny we Wrocławiu
080604-93
leg. Jacek Soboń
/Ogród Botaniczny we Wrocławiu/ #3
znalezisko 20101005.2.10 - Equisetum variegatum (skrzyp pstry); Bieszczady, Wołosate
101005-2
leg. Marek Snowarski
/Bieszczady, Wołosate/ #15

ten gatunek tworzy mieszańce z: