fot. SM-20090421-3-Equisetum_hyemale-02 (329×680) — copyright © by Michał Smoczyk
znalezisko sm.090421-3
liście
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Equisetum hyemale (skrzyp zimowy)

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

21.04.2009, Równina Torzymska, Nowy Młyn
copyright © by Michał Smoczyk