atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Equisetum giganteum L.

Equisetum Equisetum Equisetum EquisetumEquisetumskrzyp arktyczny (Equisetum scirpoides)