fot. and-ANDEpipactis_microphylla.06.07.2011.7 (169×866) — copyright © by Anna Nowak-Dańda
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Epipactis microphylla (kruszczyk drobnolistny)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

06.07.2011, Pogórze Cieszyńskie
copyright © by Anna Nowak-Dańda