fot. am-skan36c (325×560) — copyright © by Antoni Mielnikow
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 5.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Epipactis microphylla (kruszczyk drobnolistny)

on This page when logged in
you will see 5.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

23.06.2001, rez. Lipowiec
copyright © by Antoni Mielnikow