atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Cypripedium calceolus L. ‘Emil’ [🔉 ci·pri·pe·di·um]

obuwik pospolity ‘Emil’