efemerofit [24][234]

Crepis foetida L. ssp. foetida

pępawa cuchnąca
na stronie — występowanie