atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Ambrosia artemisiifolia L.

ambrozja bylicolistna
Ambrosia artemisiifolia (ambrozja bylicolistna)
copyright © by Barbara Sudnik-Wójcikowska
Ambrosia artemisiifolia (ambrozja bylicolistna)
Ambrosia artemisiifolia (ambrozja bylicolistna)
Ambrosia artemisiifolia (ambrozja bylicolistna)
Ambrosia artemisiifolia (ambrozja bylicolistna)
Ambrosia artemisiifolia (ambrozja bylicolistna)
Ambrosia artemisiifolia (ambrozja bylicolistna)
Ambrosia artemisiifolia (ambrozja bylicolistna)
cechy diagnostyczne w kluczu:Ambrosia (ambrozja)kl 5768

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek północnoamerykański, zadomowiony w Polsce ale nieczęsty. Obecny jako inwazyjny w całej Europie.

space

Pyłek kwiatowy jest silnym alergenem dla wielu osób.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny regionalnie; kenofit; pochodzenie: wchód i południowy-wschód Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: XVIIIw., 1873r.]

Kategoria inwazyjności IV (najwyższa) 16pkt.: gatunek o bardzo dużym wpływie w Polsce — znana jest zarówno duża liczba stanowisk i duża liczebność na nich; zwiększa się liczba stanowisk lub zajmowany obszar
- zagrożenia: ekonomiczne (bardzo istotne), społeczne (bardzo istotne)
- zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników lub w dużych skupieniach; szybko zwiększa liczbę stanowisk
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: głównie antropogeniczne ale z możliwością wejścia w częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

uwagi o ambrozji meksykańskiej

W ofercie nasion roślin ozdobnych znajdziemy ambrozję meksykańską (Jerusalem Oak, Ambrosia mexicana). Ta nazwa w nomenklaturze botanicznej odnosi się do komosy piżmowej (Chenopodium ambrosioides), jednak w praktyce ogrodniczej może być wiązana z innymi komosami o podobnych właściwościach aromatycznych np. z komosą wonną (Chenopodium botrys) lub komosą śmierdzącą (Chenopodium schraderanum).

space

Rzadko uprawiana „ambrozja meksykańska”, czy to komosa wonna (Chenopodium botrys), czy komosa śmierdząca (Chenopodium schraderanum), nie ma nic wspólnego z osławioną, zadomowioną u nas, północnoamerykańską „ambrozją” (ambrozja bylicolistna (Ambrosia artemisiifolia)) której pyłek kwiatowy jest silnym alergenem dla wielu osób. Obie te rośliny należą do różnych rodzin — pierwsze do komosowatych, druga do astrowatych (złożonych).