fot. 020608-1649 (585×591) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 020608-5
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Chamomilla suaveolens (rumianek bezpromieniowy)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

08.06.2002, dolina Odry-Oławy
copyright © by Marek Snowarski