atlas-roslin.pl

turzyce o kłosach podobnych, dwóch znamionach, górnym kłosie żeńsko-męskim (gynoandryczny)

Carex Carex Carex CarexCarex🔑turzyce o kłosach podobnych i trzech znamionachturzyce o kłosach podobnych, dwóch znamionach, górnym kłosie męsko-żeńskim (androgynicznym)
Kwiatostan z dwoma lub większą liczbą kłosów, w formie kłosa złożonego, rzadko główkowaty. Słupki z dwoma znamionami.
Wszystkie kłosy w kwiatostanie podobne do siebie, gynoandryczne, to jest z kwiatami żeńskimi w górze i męskimi w dole
lub (bardzo rzadko) tylko tak szczytowy kłos a kłosy boczne żeńskie
lub obok kłosów jak szczytowy (tj. z żeńskimi w górze) są kłosy jednopłciowe. Przynajmniej boczne kłosy zwykle siedzące i krótkie (do 15 mm długości).
Liście rynienkowate, nagie.
  
↓nie(z) podsadki liściokształtne dłuższe od kwiatostanu
Carex remota (turzyca rzadkokłosa)
Carex remota (turzyca rzadkokłosa)
Carex remota (turzyca rzadkokłosa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· Kłosków 5 – 8 (10), jajowate do podługowato-jajowatych, (6) 8 – 10 mm długości; górne zbliżone do siebie, dolne znacznie od siebie oddalone (o 3 – 6 cm).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rog ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakłada ...
Carex remota (turzyca rzadkokłosa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Cieniste, wilgotne, lasy liściaste, ocienione źródliska, potoki leśne.
  
  
↑nie (z) podsadki łuskowate lub tylko przy dolnym kłosku szydlasta przysadka
· ta cecha diagnost ...
· lub tylko przy dolnym kłosku przysadka szczeciniasta krótsza lub niewiele dłuższa od kwiatostanu.
  
    
↓nie(z) z długimi kłączami, nie kępkowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
· W kwiatostanach obok kłosów dwupłciowych (żeńskie kwiaty w górze), są kłosy męskie (zwykle w górze kwiatostanu) oraz kłosy żeńskie (w dole kwiatostanu).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładani ...
    
      
↓nie(z) pęcherzyki wyraźnie unerwione, szerzej oskrzydlone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
· Kłącze grube.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
      
        
↓nie(z) przysadki jasne
Carex pseudo-brizoides (turzyca Reichenbacha)
Carex pseudo-brizoides (turzyca Reichenbacha)
Carex pseudo-brizoides (turzyca Reichenbacha)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
· Pęcherzyki lancetowate, ok. 5 mm długości, bladozielone,
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, op ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
Carex pseudo-brizoides (turzyca Reichenbacha)
wystepowanie
syn. Carex pseudobrizoides · Carex reichenbachii · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Piaski, widne bory.
        
        
↑nie (z) przysadki ciemnobrązowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Pęcherzyki jajowate, 3.5 – 5 mm długości, jasnobrązowe, wąsko oskrzydlone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
Carex ligerica (turzyca loarska)
wystepowanie
syn. Carex colchica · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Piaski, suche i widne bory.
        
      
↑nie (z) pęcherzyki niewyraźnie unerwione, wąsko oskrzydlone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· Kłącze cienkie, 1 – 1.5mm(2) średnicy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
      
        
↓nie(z) kłoski brązowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
· Kłosków (3) 4 – 5 (6), brązowawe, proste, co najwyżęj słabo zakrzywione; w górze kłoska kwiaty żeńskie, w dole męskie. Kwiatostan 1 – 2.5 cm długości, przynajmniej w górze zbity.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
        
          
↓nie(z) kłoski proste, ciemnobrązowe
Carex praecox (turzyca wczesna)
Carex praecox (turzyca wczesna)
Carex praecox (turzyca wczesna)
· ta cecha dia ...
· Przysadki ciemne, brunatne, 2/3 długości pęcherzyka.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· ta cecha diagnostyczna j ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
Carex praecox (turzyca wczesna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche murawy, przydroża, widne, suche lasy.
          
          
↑nie (z) kłoski nieco zakrzywione, jasnobrązowe
Carex curvata (turzyca odgięta)
XL
Carex curvata (turzyca odgięta)
3D
Carex curvata (turzyca odgięta)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· Kłoski nieco zakrzywione lub rzadziej niektóre proste.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
Carex curvata (turzyca odgięta)
wystepowanie
syn. Carex brizoides ssp. curvata · Carex praecox ssp. curvata · Carex praecox ssp. intermedia · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Ciepłolubne zbiorowiska trawiaste.
          
        
↑nie (z) kłoski jasnozielone
Carex brizoides (turzyca drżączkowata)
Carex brizoides (turzyca drżączkowata)
Carex brizoides (turzyca drżączkowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
· Przysadki jasnozielone, rzadziej brunatnawe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie ...
· ta cecha diagnostyc ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
Carex brizoides (turzyca drżączkowata)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Cieniste lasy, przeważnie liściaste.
        
    
↑nie (z) kępkowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
· W kwiatostanach nie ma kłosków czysto męskich.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
    
      
↓nie(z) pęcherzyki wklęsło-wypukłe, spłaszczone, nieoskrzydlone
Carex ovalis (turzyca zajęcza)
Carex ovalis (turzyca zajęcza)
Carex ovalis (turzyca zajęcza)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne e ...
· Kwiatostan 2 – 4 cm długości, z 4 – 6 zbliżonych do siebie, brązowawych, kłosków, z przylegającymi dojrzałymi pęcherzykami.
Carex ovalis (turzyca zajęcza)
wystepowanie
syn. Carex leporina · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Tereny piaszczyste, torfiaste, zręby, murawy.
      
      
↑nie (z) pęcherzyki płasko-wypukłe, nie spłaszczone, nieoskrzydlone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładani ...
      
        
↓nie(z) dojrzałe kłoski gwiazdowate
Carex echinata (turzyca gwiazdkowata)
Carex echinata
Carex echinata (turzyca gwiazdkowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w prz ...
· Szczytowy kłos buławkowaty, z wąską, wydłużoną dolną częścią pręcikową, przez co sprawia wrażenie jakby kłos był na nóżce.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
Carex echinata (turzyca gwiazdkowata)
wystepowanie
syn. Carex stellulata · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Torfowiska, podmokłe lasy.
        
        
↑nie (z) dojrzałe kłoski nie gwiazdkowate
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
· jeśli silnie odchylone to nie gwiazdkowato a prawie poziomo i bez gąbczastej stopki i z dzóbkiem poniżej 1.5 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje s ...
· ta cecha di ...
        
          
↓nie(z) dojrzałe pęcherzyki odstają prawie poziomo
Carex elongata (turzyca długokłosa)
Carex elongata (turzyca długokłosa)
XL
Carex elongata (turzyca długokłosa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji at ...
· Kwiatostan przerywany, 3 – 8 (10) cm długości, z 5 – 12 (18) kłoskami 8 – 13 mm długości; rzadko w dole kwiatostan z krótkimi szypułkami.
· ta cecha ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja l ...
Carex elongata (turzyca długokłosa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Olszyny, torfowiska.
          
          
↑nie (z) dojrzałe pęcherzyki ±przylegające
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania k ...
· jeśli silnie odstające to kwiatostan z 2 – 4 drobnych, 3 – 5 mm długich kłosków.
· ta cech ...
          
            
↓nie(z) kwiatostan główkowaty
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
· lub kwiatostan krótki kłosowaty (podługowato-jajowaty).
            
              
↓nie(z) pęcherzyki bez matowego nalotu
Carex lachenalii (turzyca Lachenala)
Carex lachenalii (turzyca Lachenala)
3D
Carex lachenalii (turzyca Lachenala)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zak ...
· Kłoski odwrotnie jajowate do podługowatych, 7 – 12 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
Carex lachenalii (turzyca Lachenala)
wystepowanie
syn. Carex lagopina · Carex tripartita · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wysoko w Tatrach, wyleżyska, mokradełka, brzegi potoków.
              
              
↑nie (z) pęcherzyki z zielonkawo-białym matowym nalotem
Carex heleonastes (turzyca torfowa)
XL
Carex heleonastes (turzyca torfowa)
Carex heleonastes (turzyca torfowa)
Carex heleonastes (turzyca torfowa)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem ...
· Kwiatostan 2 – 4 (5)-kłosowy, 1 – 2 cm długości. Kłoski jajowate lub niemal kuliste, 3 – 8 mm długości.
· ta cecha dia ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładan ...
Carex heleonastes (turzyca torfowa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Torfowiska wysokie.
              
            
↑nie (z) kwiatostan nie główkowaty lub krótko kłosowaty
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
            
              
↓nie(z) kłoski kilkukwiatowe
Carex loliacea (turzyca życicowa)
Carex loliacea (turzyca życicowa)
XL
Carex loliacea (turzyca życicowa)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym g ...
· Pęcherzyki jajowate lub eliptyczne, (2.2) 2.5 – 3.3 mm długości, ze wyraźnymi, zgrubiałymi żeberkowatymi nerwami, bez dzióbka, na szczycie ostre lub tępe; dojrzałe silnie odstające od osi kłoska.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
Carex loliacea (turzyca życicowa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Torfowiska wysokie.
              
              
↑nie (z) kłoski wielokwiatowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· Pęcherzyki przylegają do osi kłoska lub nieco odchylone; nerwy delikatne, nie wystające; z wyraźnym dzióbkiem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
              
                
↓nie(z) dzióbek rozcięty do podstawy
Carex brunnescens ssp. vitilis (turzyca brunatna)
XL
Carex brunnescens ssp. vitilis (turzyca brunatna)
XL
Carex brunnescens ssp. vitilis (turzyca brunatna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się praw ...
· Kwiatostan zwykle brunatny, (1.5) 2 – 3.5 (4 – 5) cm długości, z (4) 5 – 8 (10) okrągłojajowatych lub jajowatych, rzadziej podługowatych kłosków 3 – 8 mm długości. Kłoski z tłustym połyskiem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
Carex brunnescens ssp. vitilis (turzyca brunatna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Torfowiska.
                
                
↑nie (z) dzióbek nierozcięty
Carex canescens (turzyca siwa)
XL
Carex canescens (turzyca siwa)
3D
Carex canescens (turzyca siwa)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostęp ...
· Kwiatostan jasnozielony, 2.5 – 5 (8) cm długości, z (3) 4 – 7 (12) podługowatymi lub jajowatymi do niemal kulistych kłoskami 4 – 10 (15) mm długości. Kłoski bez tłustego połysku.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
Carex canescens (turzyca siwa)
wystepowanie
syn. Carex cinerea · Carex curta · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Moczary, podmokłe lasy, brzegi wód.
                
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu