fot. pkob-201508-od_lewej_C.praecox_C.ligerica_C.brizoides_C.curvata_C.pseudobrizoides_C.arenaria_1 (800×500) — copyright © by Piotr Kobierski
od lewej turzyca wczesna (Carex praecox), turzyca loarska (Carex ligerica), turzyca odgięta (Carex curvata), turzyca drżączkowata (Carex brizoides), turzyca Reichenbacha (Carex pseudo-brizoides), turzyca piaskowa (Carex arenaria)
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Carex praecox (turzyca wczesna)

on This page when logged in
you will see 3.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

copyright © by Piotr Kobierski