fot. kswit-078 (884×843) — copyright © by Konrad Świtalski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.9× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Carex davalliana (turzyca Davalla)

on This page when logged in
you will see 3.9× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

22.05.2012, Poj. Krzywińskie
copyright © by Konrad Świtalski