atlas-roslin.pl

turzyce z pojedynczym kłosem

Carex Carex Carex CarexCarex🔑turzyce o kłosach różnych i dwóch znamionach
  
↓niedwupienne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja lo ...
· Liście trójkątno-rynienkowate, nitkowate, do 1 mm szerokości.
· ta cecha di ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
  
    
↓nieluźnodarniowa; kłos żeński gęsty
Carex dioica (turzyca dwupienna)
XL
Carex dioica (turzyca dwupienna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Kłos żeński gęstoowocowy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
Carex dioica (turzyca dwupienna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Torfowiska wysokie.
    
    
↑nie kępkowa, kłos żeński luźny
Carex davalliana (turzyca Davalla)
XL
Carex davalliana (turzyca Davalla)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Kłos żeński luźnoowocowy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładan ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
Carex davalliana (turzyca Davalla)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Torfowiska niskie.
    
  
↑nie kłos obupłciowy
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostę ...
· Liście rynienkowate lub szczeciniaste.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
  
    
↓nieznamiona 2, łodyga obła
Carex pulicaris
Carex pulicaris
Carex pulicaris (turzyca pchla)
· ta cecha di ...
· Łodyga obła. Liście szczeciniaste.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
Carex pulicaris (turzyca pchla)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Torfiaste łąki.
    
    
↑nie znamiona 3
· ta cecha dia ...
    
      
↓niepęcherzyki jajowate, przylegające do osi kwiatostanu
Carex rupestris (turzyca skalna)
Carex rupestris (turzyca skalna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu ...
· Roślina z długimi lub krótkimi rozłogami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
Carex rupestris (turzyca skalna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Bardzo rzadko na wysokogórskich skałach Karpat.
      
      
↑nie pęcherzyki wąsko lancetowate, w dół odgięe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
      
        
↓niełodyga obła
Carex microglochin (turzyca drobnozadziorkowa)
XL
Carex microglochin (turzyca drobnozadziorkowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· Pęcherzyków 5 – 9, skupionych, brunatnych, 4 – 5 mm długości, wewnątrz ze zgrubiałym kolcowatym przydatkiem osi kwiatu, wystającym z pęcherzyka na 1.5 – 1.8 mm, razem z przydatkiem pęcherzyka 5.5 – 7 mm długości. Dzióbek zepchnięty przez przydatek osiowy w bok.
· ta cecha diagnostyczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest ...
  Wymarły na terenie Polski. Dawniej na torfowiskach koło Ełku.
        
        
↑nie łodyga trójkanciasta
Carex pauciflora
Carex pauciflora (turzyca skąpokwiatowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
· Pęcherzyków (2) 3 – 4 (5), luźnych, słomkowych do blado czerwonobrązowych, 6 – 7 mm długości, bez kolcowatego osiowego przydatka. Dzióbek nie jest zepchnięty w bok.
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
· ta cecha diagnostyczna jest ...
Carex pauciflora (turzyca skąpokwiatowa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Torfowiska wysokie.