fot. pk-Bromus_madritensis_Pula_HR_5.09 (839×1424) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 6.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Bromus madritensis (stokłosa madrycka)

on This page when logged in
you will see 6.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

05.2009, Pula (Chorwacja)
copyright © by Paweł Kalinowski