atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Verbesina alternifolia (L.) Britton ex Kearney

werbesina wysmukła