fot. pk-Guizotia_abyssinica_OB_8.06 (800×593) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Guizotia abyssinica (olejarka abisyńska)

on This page when logged in
you will see 3.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

08.08.2006, OB Warszawa
copyright © by Paweł Kalinowski