fot. kolotocznik.wierzbolistny_Buphthalmum.salicifolium.3283 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Buphthalmum salicifolium (kołotocznik wierzbolistny)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

01.07.2006 copyright © by Jacek Soboń