Anthericum

pajęcznica
cechy diagnostyczne w kluczu:Liliaceae (liliowate)kl 6035
  
↓niekwiaty 20-27mm średnicy, zwykle w wiesze
Anthericum ramosum
Anthericum ramosum (pajęcznica gałęzista)
Anthericum ramosum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górn ...
· Listki korony (8)10-15(20)mm, tak długie lub nieco krótsze od perykladium, różnej szerokości, zewnętrzne podługowato równowąskie, wewnętrzne podługowato eliptyczne do eliptycznych (wyraźnie szersze od zewnętrznych).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładani ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
Anthericum ramosum (pajęcznica gałęzista)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Murawy, widne lasy i ich skraje.
  
  
↑nie kwiaty 30-40mm średnicy, zwykle w gronie
Anthericum liliago (pajęcznica liliowata)
Anthericum liliago (pajęcznica liliowata)
Anthericum liliago (pajęcznica liliowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górny ...
· Listki korony (15)18-25(30)mm, 2-3× dłuższe od perykladium, wszystkie jednakowej szerokości, podługowato odwrotnie lancetowate.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
Anthericum liliago (pajęcznica liliowata)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Murawy stepowe.