atlas-roslin.pl

Anthericum [🔉 an·te·ri·kum]

pajęcznica
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
cechy diagnostyczne w kluczu:Liliaceae (liliowate)kl 6035
  
↓niekwiaty 20-27 mm średnicy, zwykle w wiesze
Anthericum ramosum
Anthericum ramosum (pajęcznica gałęzista)
Anthericum ramosum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Listki korony (8) 10-15 (20) mm, tak długie lub nieco krótsze od perykladium, różnej szerokości, zewnętrzne podługowato równowąskie, wewnętrzne podługowato eliptyczne do eliptycznych (wyraźnie szersze od zewnętrznych).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Murawy, widne lasy i ich skraje.
  
  
↑nie kwiaty 30-40 mm średnicy, zwykle w gronie
Anthericum liliago (pajęcznica liliowata)
Anthericum liliago (pajęcznica liliowata)
Anthericum liliago (pajęcznica liliowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Listki korony (15) 18-25 (30) mm, 2-3× dłuższe od perykladium, wszystkie jednakowej szerokości, podługowato odwrotnie lancetowate.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Murawy stepowe.