fot. IvM_4-_Ambrosia_psil (884×695) — copyright © by Ivan Moysiyenko
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Ambrosia psilostachya (ambrozja zachodnia)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

Ukraina
copyright © by Ivan Moysiyenko