atlas-roslin.pl

Ambrosia trifida L. [🔉 am·bro·si·a *]

ambrozja trójdzielna
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Ambrosia trifida (ambrozja trójdzielna)
Ambrosia trifida (ambrozja trójdzielna)
Ambrosia trifida (ambrozja trójdzielna)
przy węzłach, częściowo przykryte liśćmi, widać koszyczki żeńskie
Ambrosia trifida (ambrozja trójdzielna)
3D
koszyczki z kwiatami męskimi
Ambrosia trifida (ambrozja trójdzielna)
3D
koszyczki z kwiatami męskimi
Ambrosia trifida (ambrozja trójdzielna)
3D
koszyczki z kwiatami męskimi
Ambrosia trifida (ambrozja trójdzielna)
wśród liści koszyczek żeński

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Ambrosia (ambrozja)kl 5766
Ambrosia trifida (ambrozja trójdzielna)
XL,3D
w górze koszyczki męskie, w kątach liści żeńskie
Ambrosia trifida (ambrozja trójdzielna)
XL,3D
żebrowane koszyczki żeńskie
Gatunek pochodzi z Ameryki Północnej (USA i Kanada). U nas zawleczony i zadomawiający się na terenach ruderalnych itp. Od innych gatunków rodzaju wyróżnia się kształtem blaszki liściowej, mniej lub bardziej podzielonej na 3 lub 5 płatów oraz wyraźnym żebrowaniem okrywy koszyczka.

występowanie

Efemerofit. [491]
ekologiczne liczby wskaźnikowe Ambrosia trifida (ambrozja trójdzielna)
Roślina jednoroczna.
Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.)[234]: - niezadomowiony; efemerofit; pochodzenie: Ameryka Północna [czas przybycia na teren Polski: XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

#19 #11 3D
12 08 13 - 1
leg. Marek Snowarski
/Świnoujście/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., Štěpánková, 2004 — Květena České Republiky 7 p.472+473i [71.7]
 • Tzvelev N.N., 1994 — Flora Partis Europaeae URSS. T.7 p.48+47i [86.7]
 • Schischkin B.K., 1959 — Flora URSS. T.25 p.520 [85.25]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.491 [9]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1971 — Tom XII p.222 [16.12]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.474 [15]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.661 [40]
 • Tzvelev N.N., 1994 — Flora Partis Europaeae URSS. T.7 p.48+47i [86.7]
 • Schischkin B.K., 1959 — Flora URSS. T.25 p.520 [85.25]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.517 [11]
 • Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) p.143 [150.4]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Nie znaleziona literatura id:
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji