właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Alyssum (smagliczka)
🌱
Do rodzaju należą gatunki jednoroczne, dwuletnie, byliny, półkrzewy, głównie z suchych, nawapiennych siedlisk w rejonie śródziemnomorskim i Azji Mniejszej.
💠 rabata bylinowa • ⛰ ogród skalny • 🧱 na murki skalne
wysokość: 5 – 30 cm
kwitnienie: od kwietnia do czerwca

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • znosi suszę
☷ gleba: przepuszczalna • mineralna • preferuje zasadową

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

wysiew nasion do gruntu [łatwo kiełkują i zwykle dochodzi do samosiewu; źle znoszą przesadzanie]

🌱 🌸
opcje Bazaru

↓niełuszczynki nagie
↓niełuszczynki z 4-6 (8) nieoskrzydlonymi nasionami w każdej komorze
Alyssum linifolium (smagliczka lnolistna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście łodygowe równowąskie.
  Dawniej zawleczona w Warszawie.
↑nie łuszczynki z 2 wąsko oskrzydlonymi nasionami w każdej komorze
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście łodygowe szersze, równowąsko-lancetowate do lancetowatych.
↓nieliście różyczkowe duże, znacznie większe od łodygowych
Alyssum saxatile
pokrój
Aurinia saxatilis ssp. saxatilis (smagliczka skalna)
młoda roślina
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Płatki złotożółte, 3-6 mm długości
▶ Aurinia saxatilis (L.) Desv. ssp. saxatilis (smagliczka skalna)
wystepowanie - Aurinia saxatilis ssp. saxatilis (smagliczka skalna)
aurinia skalna · smagliczka Arduina · (potocznie: "smagliczka górska" · "złotka skalna") · syn. Alyssum saxatile L. · Alyssum arduinoi Fritsch · Aurinia saxatilis (L.) Desv. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Uprawiana bylina ozdobna.
↑nie liście różyczkowe małe, podobne do łodygowych
Alyssum turkestanicum (smagliczka drobna)
XL
Alyssum turkestanicum (smagliczka drobna)
Alyssum turkestanicum (smagliczka drobna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Płatki bladożółte, 2-3 mm długości.
▶ Alyssum turkestanicum Regel. et Schmalh. (smagliczka drobna)
wystepowanie - Alyssum turkestanicum (smagliczka drobna)
smagliczka stepowa · syn. Alyssum desertorum Stapf · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Piaszczyste miejsca na Podlasiu.
↑nie łuszczynki gwiazdkowato owłosione
↓niedziałki zachowują się na dojrzałych łuszczynach
Alyssum alyssoides (smagliczka kielichowata)
Alyssum alyssoides (smagliczka kielichowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Dzióbek łuszczyny 0.3-0.5 (0.6) mm długości, szypułka 2.5-5 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Alyssum alyssoides (L.) L. (smagliczka kielichowata)
wystepowanie - Alyssum alyssoides (smagliczka kielichowata)
syn. Alyssum calycinum L. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Trawiaste, nasłonecznione stanowiska, pobocza dróg, miedze, tereny ruderalne, rzadko jako chwast upraw, na nasypach kolejowych, zboczach, w kamieniołomach, na skałach, w miejscach suchych, bez zwartej roślinności. Przeważnie na glebach silnie wysychających, stosunkowo ubogich, zasadowych, o niskiej zawartości próchnicy, skalistych, kamienistych, piaszczystych i ubitych.
↑nie działki zaraz po kwitnięciu opadają
Alyssum montanum
Alyssum montanum
łuszczyna
Alyssum montanum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Dzióbek łuszczyny (1) 2-3.5 mm długości, szypułka 5-8 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Alyssum montanum L. (smagliczka pagórkowa)
wystepowanie - Alyssum montanum (smagliczka pagórkowa)
smagliczka piaskowa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Suche zbocza i widne bory sosnowe.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1992 — Květena České Republiky 3 [71.3]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
 • Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. [16.4II]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
 • Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 [86.4]
 • Komarov, V.L., Busch, N.A., 1939 — Flora URSS. T.8 [85.8]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae [150.1]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. [3]
 • Hellwig, Z., 1978 — Byliny w parku i ogrodzie. wyd. IV [155]
 • Grabowska B., Kubala T., 2012 — Encyklopedia bylin. T1.A-J T2.K-Z [166]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. II [445]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji