atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Alyssum pirinicum (Stoj. et Acht.) Ancev

Alyssum cuneifolium Ten. ssp. pirinicum Stoj. et Acht.