efemerofit [24][234]

Alyssum linifolium Stephan ex Willd.

na stronie — występowanie