atlas-roslin.pl

Fam. Amaryllidaceae [🔉 a·ma·ryl·li·da·ce·e]

amarylkowate
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

uwagi

Do tej rodziny należy dwa gatunki rodzime i kilka gatunków bylin ozdobnych uprawianych w ogrodach.
Najważniejszym uprawianym rodzajem w tej rodzinie, jest narcyz (Narcissus). W uprawie znajdują się tysiące odmian. Ta bylina cebulowa jest bardzo popularnych w krajach anglosaskich. U nas niezbyt często uprawiana, między innymi z uwagi na ograniczoną mrozoodporność.
Śnieżyca wiosenna (Leucojum vernum) występuje na naturalnych stanowiskach w górach i na pogórzu - z uprawy zadomowiła się w lasach liściastych i zaroślach niżu Polski.

Dość pospolitym gatunkiem, w lasach, w wielu rejonach kraju, jest masowo kwitnąca wczesną wiosną śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis).

Przynajmniej dwa gatunki narcyzów potrafią przez dziesięciolecia trwać w miejscach po dawnej uprawie: narcyz trąbkowy (Narcissus pseudonarcissus) i Narcissus poeticus.Śnieżyca wiosenna (Leucojum vernum) występuje na naturalnych stanowiskach w górach i na pogórzu - z uprawy zadomowiła się w lasach liściastych i zaroślach niżu Polski.

space

Przynajmniej dwa gatunki narcyzów potrafią przez dziesięciolecia trwać w miejscach po dawnej uprawie: narcyz trąbkowy (Narcissus pseudonarcissus) i Narcissus poeticus.

cechy diagnostyczne w kluczu:Monocotyledoneae (jednoliścienne)kl 2892
  
↓niekwiaty duże, listki okwiatu w dolnej 1/2-2/3 zrośnięte, u ujścia rurki znajduje się przykoronek
  
  
↑nie kwiaty do 25 mm długości, listki okwiatu wolne, bez przykoronka
  
    
↓nielistki okwiatu wewnętrzne i zewnętrzne różne, wewnętrzne o połowę krótsze, z zielonymi plamkami; liście sinozielone
Galanthus nivalis (śnieżyczka przebiśnieg)
Galanthus nivalis (śnieżyczka przebiśnieg)
Galanthus nivalis L. (śnieżyczka przebiśnieg)
wystepowanie
przebiśnieg · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
    
    
↑nie wszystkie listki okwiatu jednakowe, z zielonożółtym wierzchołkiem; liście żywozielone
Leucojum vernum (śnieżyca wiosenna)
Leucojum vernum (śnieżyca wiosenna)
Leucojum vernum (śnieżyca wiosenna)