znalezisko 00010000.33.bl - Agrostemma githago (kąkol polny) (leg. det. Barbara Łotocka)
bl-f131-agrostemma-githago-kwiat
Agrostemma githago (kąkol polny)
kwiat
bl-f131-agrostemma-githago-mloda-torebka
Agrostemma githago (kąkol polny)
młoda torebka