atlas-roslin.pl

(związek) All.Salicion albaeR.Tx. 1955

zarośla i lasy wierzbowe w dolinach rzek na niżu i pogórzu
lasy i zarośla wierzbowe na żwirowo-piaszczystych aluwiach w dolinach rzek na niżu i pogórzu
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Salicion albae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Salicion albae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (ChO.) O.Salicetalia purpureae (łęgi wierzbowo-topolowe) ⇒ ChCl.

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Salicion albae

🔵 Ass.Salicetum triandro-viminalis - wikliny nadrzeczne * - wikliny nadrzeczne
🔵 grAss.Salici-Populetum - łęg wierzbowo-topolowy - łęg wierzbowo-topolowy
🟢 Ass.Salicetum albae - nadrzeczny łęg wierzbowy * - nadrzeczny łęg wierzbowy
🟡 subAss.Salicetum albae phragmitetosum - łęg wierzbowy zabagniony - łęg wierzbowy zabagniony
🔵 Ass.Populetum albae - łęg wierzbowo-topolowy - łęg wierzbowo-topolowy
🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - [229][14]; 🟠 - inne Br.-Bl.; 🔸 - Cocktail; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji