atlas-roslin.pl

(związek) All.Salicion albaeR.Tx. 1955

zarośla i lasy wierzbowe w dolinach rzek na niżu i pogórzu

lasy i zarośla wierzbowe na żwirowo-piaszczystych aluwiach w dolinach rzek na niżu i pogórzu

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Salicion albae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Salicion albae

gatunki wyróżniające związku (D All.) All.Salicion albae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Salicion albae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Salicetalia purpureae ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Salicetea purpureae (łęgi wierzbowo-topolowe)