atlas-roslin.pl

(rząd) O.Salicetalia purpureaeMoor 1958

łęgi wierzbowo-topolowe
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Syntakson może być podany w systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje na jakiej podstawie zostały podane takie elementy jak nazwa główna, synonimy syntaksonu, gatunki diagnostyczne; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟢oba źródła; 🟣różne/inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opisana tekstem.

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Salicetalia purpureae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne rzędu (ChO.) O.Salicetalia purpureae — ChCl.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Salicetalia purpureae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Salicetalia purpureae

🔵 All.Salicion elaeagni - zbiorowiska żwirowiskowe - zbiorowiska żwirowiskowe
🔵 Ass.Salici-Myricarietum - zarośla wierzbowe z wrześnią - zarośla wierzbowe z wrześnią
🔵 All.Salicion albae - zarośla i lasy wierzbowe w dolinach rzek na niżu i pogórzu - zarośla i lasy wierzbowe w dolinach rzek na niżu i pogórzu
🔵 Ass.Salicetum triandro-viminalis - wikliny nadrzeczne * - wikliny nadrzeczne
🔵 GrAss.Salici-Populetum - łęg wierzbowo-topolowy - łęg wierzbowo-topolowy
🟢 Ass.Salicetum albae - nadrzeczny łęg wierzbowy * - nadrzeczny łęg wierzbowy
🟡 SubAss.Salicetum albae phragmitetosum - łęg wierzbowy zabagniony - łęg wierzbowy zabagniony
🔵 Ass.Populetum albae - łęg wierzbowo-topolowy - łęg wierzbowo-topolowy
opracowany na podstawie: 🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - obu; 🟣 - inne źródła; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji