atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Salicetum triandro-viminalisLohm. 1952

wikliny nadrzeczne

formacja krzewiasta z panującymi wierzbami: wierzba wiciowa (Salix viminalis), wierzba purpurowa (Salix purpurea), wierzba trójpręcikowa (Salix triandra)

Salicetum triandro-viminalis
24.08.2008 copyright © by Piotr Sikorski XL
Salicetum triandro-viminalis
XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Salicetum triandro-viminalis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Salicetum triandro-viminalis

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Salicetum triandro-viminalis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Salicetalia purpureae ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Salicetea purpureae (łęgi wierzbowo-topolowe)