atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Salici-MyricarietumMoor 1958

zarośla wierzbowe z wrześnią
zbiorowisko Myricaria germanica-Salix incanaZarzycki 1956
formacja krzewiasta; zarośla wierzbowe z września pobrzeżna (Myricaria germanica); odpowiada siedliskom „zarośla wrześni (3230) lub wierzby siwej (3240) na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Salici-Myricarietum
XL
Ass.Salici-Myricarietum

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Salici-Myricarietum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Salici-Myricarietum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji