atlas-roslin.pl

(klasa) Cl.Asplenietea rupestria Br.-Bl. 1934 in Meier et Br.-Bl. 1934

zbiorowiska szczelin skalnych

Zbiorowiska szczelin skalnych w skalistych partiach gór, także antropogeniczne na murach i ruinach.

Zbiorowiska Zbiorowiska Zbiorowiska ZbiorowiskaZbiorowiskaThlaspietea rotundifolii (rośliny piargów i żwirków wapiennych)Ammophiletea (pionierskie zbiorowiska wydm nadmorskich)

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Asplenietea rupestria

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)