atlas-roslin.pl

(klasa) Cl.Thlaspietea rotundifolii Br.-Bl. et all. 1948

pionierskie zbiorowiska na ruchomych lub słabo utrwalonych piargach w skalistych partiach gór oraz kamieńców w górskich odcinkach dolin rzecznych

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Thlaspietea rotundifolii

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

syntaksony poniżej (podrzędne do) Cl.Thlaspietea rotundifolii

  O.Thlaspietalia rotundifolii
  
    All.Papaverion tatrici
    
      Ass.Silenetum prostratae
      
      Ass.Oxyrio digynae-Papaveretum tatrici
      
      Ass.Cerastio latifolii-Papaveretum tatrici
      
      Ass.Gymnocarpietum robertiani
      
  O.Androsacetalia alpinae
  
    All.Androsacion alpinae
    
      Ass.Oxyrio digynae-Saxifragetum carpaticae
      
      Ass.Cryptogrammetum crispae
      
  O.Epilobietalia fleischeri
  
    All.Epilobion fleischeri
    
      Zb.Calamagrostis pseuophragmites-Festuca rubra
      
      Zb.Myricaria germanica
      
  O.Galio-Parietarietalia officinalis
  
    All.Arabidion alpinae
    
      Ass.Poo nemoralis-Arabidetum alpinae
      
      Ass.Drepanoclado uncinati-Salicetum kitaibellianae