(związek) All.Potentillion caulescentis Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Potentillion caulescentis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Potentillion caulescentis

gatunki wyróżniające związku (D All.) All.Potentillion caulescentis

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Potentillion caulescentis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Potentilletalia caulescentis

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Asplenietea rupestria

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Potentillion caulescentis

  Ass.Drabo-Artemisietum
  
  Ass.Asplenietum trichomano-rutae-murariae