(klasa) Cl.Ammophiletea Br.-Bl. et R.Tx. 1943

pionierskie zbiorowiska wydm nadmorskich
Ammophiletea
16.08.2004 copyright © by Piotr Sikorski

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Ammophiletea

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

syntaksony poniżej (podrzędne do) Cl.Ammophiletea

  O.Ammophiletalia
  
    All.Agropyro-Honckenyion peploidis
    
      Ass.Honckenyo-Agropyretum juncei
      
    All.Ammophilion borealis
    
      Ass.Elymo-Ammophiletum (zespół wydmuchrzycy i piaskownicy zwyczajnej)
      
        SubAss.Elymo-Ammophiletum arenariae honckenyetosum
        
        SubAss.Elymo-Ammophiletum arenariae typicum
        
        SubAss.Elymo-Ammophiletum arenariae festucetosum