atlas-roslin.pl

(związek) All.Cystopteridion (Nordh. 1936) J.L.Rich. 1972

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Cystopteridion

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Cystopteridion

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Cystopteridion

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Asplenietea rupestria (zbiorowiska szczelin skalnych)

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Cystopteridion

  Ass.Asplenio viridis-Cystopteridetum