atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Asplenietum cuneifolii Gauck. 1954

Androsacion vandellii Androsacion vandellii Androsacion vandellii Androsacion vandel…Androsacion vandelliiAsplenietum septentrionali-adianti-nigriAsplenium trichomanes-Asplenium septentrionale
Asplenium cuneifolium (zanokcica klinowata)
23.06.2008, Masyw Grochowej, okolice Grochowa; copyright © by Michał Smoczyk

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Asplenietum cuneifolii

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Asplenietum cuneifolii

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Asplenietum cuneifolii

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Androsacion vandellii ⇒ ChO.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Asplenietea rupestria (zbiorowiska szczelin skalnych)