atlas-roslin.pl

(zbiorowisko) Zb.Asplenium trichomanes-Asplenium septentrionale

charakterystyczna kombinacja gatunków zbiorowiska (ChSC Zb.) Zb.Asplenium trichomanes-Asplenium septentrionale

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki wyróżniające zbiorowiska (D Zb.) Zb.Asplenium trichomanes-Asplenium septentrionale

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zbiorowiska Zb.Asplenium trichomanes-Asplenium septentrionale

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Androsacion vandellii ⇒ ChO.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Asplenietea rupestria (zbiorowiska szczelin skalnych)