atlas-roslin.pl

(rząd) O.Androsacetalia vandellii Br.-Bl. in Meier et Br.-Bl. 1934

zespoły szczelinowe skał ubogich w węglan wapnia

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Androsacetalia vandellii

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Androsacetalia vandellii

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Androsacetalia vandellii

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Asplenietea rupestria (zbiorowiska szczelin skalnych)

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Androsacetalia vandellii

  All.Androsacion vandellii
  
    Ass.Asplenietum septentrionali-adianti-nigri
    
    Ass.Asplenietum cuneifolii
    
    Zb.Asplenium trichomanes-Asplenium septentrionale