atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Asplenietum trichomano-rutae-murariae (Kuhn 1937) R.Tx. 1937

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Asplenietum trichomano-rutae-murariae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Asplenietum trichomano-rutae-murariae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Asplenietum trichomano-rutae-murariae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Potentillion caulescentis

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Potentilletalia caulescentis

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Asplenietea rupestria