atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Asplenio viridis-Cystopteridetum Oberd. (1936)1949

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Asplenio viridis-Cystopteridetum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Asplenio viridis-Cystopteridetum

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Asplenio viridis-Cystopteridetum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Cystopteridion

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Asplenietea rupestria (zbiorowiska szczelin skalnych)