atlas-roslin.pl

(związek) All.Androsacion vandellii Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926

odpowiada siedlisku „ściany skalne i urwiska krzemianowe ... (8220)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Androsacion vandellii

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Androsacion vandellii — ChO.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Androsacion vandellii

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Asplenietea rupestria (zbiorowiska szczelin skalnych)

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Androsacion vandellii

  Ass.Asplenietum septentrionali-adianti-nigri
  
  Ass.Asplenietum cuneifolii
  
  Zb.Asplenium trichomanes-Asplenium septentrionale