Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt.

nowellia krzywolistna
na stronie — występowanie · znaleziska