atlas-roslin.pl

Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt.

nowellia krzywolistna
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈