atlas-roslin.pl

Barbilophozia kunzeana (Huebener) Müll.Frib. [🔉 bar·bi·lo·fo·zi·a *]

wieloklap Kunzego, czubek Kunzego
Lophozia kunzeana (Huebener) A.Evans
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Barbilophozia Barbilophozia Barbilophozia BarbilophoziaBarbilophoziawieloklap tundrowy (Barbilophozia hyperborea)wieloklap czterołatowy (Barbilophozia quadriloba)