atlas-roslin.pl

Porella platyphylla (L.) Pfeiff.

parzoch szerokolistny
Porella platyphylloidea (Schwein) Lindb.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Porella platyphylla (parzoch szerokolistny)
copyright © by Jarosław Makowski XL
Porella platyphylla (parzoch szerokolistny)
Porella platyphylla (parzoch szerokolistny)
Porella platyphylla (parzoch szerokolistny)
Porella platyphylla (parzoch szerokolistny)
Porella platyphylla (parzoch szerokolistny)

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.56 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.153.jmak - Porella platyphylla (parzoch szerokolistny)
153
leg. Jarosław Makowski #17
znalezisko 20191213.2b.19 - Porella platyphylla (parzoch szerokolistny); ok. Dubia, Skałki Krakowskie
191213-2b
leg. Marek Snowarski
/ok. Dubia, Skałki Krakowskie/ #25, 7.3D
znalezisko 20191213.3.19 - Porella platyphylla (parzoch szerokolistny); ok. Dubia, Skałki Krakowskie
191213-3
leg. Marek Snowarski
/ok. Dubia, Skałki Krakowskie/ #16, 3.3D