Plagiochila asplenioides (L. emend. Taylor) Dumort.

skosatka zanokcicowa
na stronie — występowanie · znaleziska