atlas-roslin.pl

Plagiochila asplenioides (L. emend. Taylor) Dumort. [🔉 *o·i·des]

skosatka zanokcicowa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Plagiochila asplenioides (skosatka zanokcicowa)
01.08.2019, Złoty Stok, k. kamieniołomu-parku linowego; copyright © by Marek Snowarski
Plagiochila asplenioides (skosatka zanokcicowa)
Plagiochila asplenioides (skosatka zanokcicowa)
Plagiochila asplenioides (skosatka zanokcicowa)
XL
Plagiochila asplenioides (skosatka zanokcicowa)
Plagiochila asplenioides (skosatka zanokcicowa)
Plagiochila asplenioides (skosatka zanokcicowa)
Plagiochila asplenioides (skosatka zanokcicowa)
XL
Plagiochila asplenioides (skosatka zanokcicowa)
Plagiochila asplenioides (skosatka zanokcicowa)
XL
cechy diagnostyczne w kluczu:Plagiochilaceae (skosatkowate)kl 10114

występowanie

ekologiczne liczby wskaźnikowe Plagiochila asplenioides (skosatka zanokcicowa)
Plagiochila asplenioides (skosatka zanokcicowa)
XL
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.23 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.149.jmak - Plagiochila asplenioides (skosatka zanokcicowa)
149
leg. Jarosław Makowski #8
znalezisko 20190801.5a.19 - Plagiochila asplenioides (skosatka zanokcicowa); Złoty Stok, k. kamieniołomu-parku linowego
190801-5a
leg. Marek Snowarski
/Złoty Stok, k. kamieniołomu-parku linowego/ #11
znalezisko 20191213.1b.19 - Plagiochila asplenioides (skosatka zanokcicowa); ok. Dubia, Skałki Krakowskie
191213-1b
leg. Marek Snowarski
/ok. Dubia, Skałki Krakowskie/ #6, 2.3D